POLITYKA PRYWATNOŚCI EVOLUTIONMEDICA.PL

1. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne

1.1. Ochrona informacji dotyczących Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, w związku z tym dokładamy starań, abyś czuł się bezpiecznie powierzając nam swoje dane.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, znanego jako RODO.

1.3. Administratorem powierzonych nam danych osobowych jest Cargotrade sp z o.o.z siedzibą w Warszawie, Ul. Hlonda 10 kl.M, 02-972 Warszawa (dalej jako: Administrator).

1.4. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

2.1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w naszym sklepie na zasadzie pełnej dobrowolności.

2.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych, zbieranych w trakcie rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja wyraźna zgoda udzielana w celu założenia konta w naszym sklepie. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

2.3. Podstawą przetwarzania Twojego adresu e-mail lub/oraz numeru telefonu w celu przesyłania informacji handlowych, w tym newsletterów, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja wyraźna zgoda udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach naszego sklepu.

2.4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania zakupu towarów w naszym sklepie, w tym składania przez Ciebie zamówień oraz danych osobowych podawanych przez Ciebie we wszelkich formularzach kontaktowych dostępnych w domenach internetowych Cargotrade sp. z o.o.., jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy (np. złożenie zamówienia) i konieczność realizacji umowy przez Administratora na Twoją rzecz lub podjęcie przez Administratora działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. odpowiedź na zadane pytanie, rejestracja jako uczestnika konkursu). Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i/lub Polityki Prywatności. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w naszym sklepie mogą być integrowane z innymi Twoimi danymi, np. tymi zbieranymi podczas tworzenia Ci konta w naszym sklepie i służą wyłącznie usprawnienia procesu dokonywania zakupów w naszym sklepie.

2.5. Ponadto dane osobowe, podane przez Ciebie dobrowolnie, a zbierane przez nas automatycznie - na temat sposobu korzystania z naszego sklepu, przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji naszego sklepu oraz w celu tworzenia statystyk. Zapewniamy, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać Twoich praw ani wolności.

2.6. Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę, dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych na temat naszych towarów, w tym na podany w procesie rejestracji adres e-mail poprzez newsletter. W związku z tym, w każdym czasie masz prawo żądać zaprzestania wysyłania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną.

2.7. Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych).

2.8. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów.

2.9. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

2.10. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

2.11. Dane osobowe dla celów kontaktu z nami będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

2.12. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

3.1. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a zbierane przez nas dane są przetwarzane, zgodnie z zasadami opisanymi w RODO (Art. 5 RODO), tj.:

- zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

- w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);

- adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

- prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);

- w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);

- w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

3.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

- składanie zamówień,

- zawarcie i realizacja umowy,

- rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,

- bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi umowami,

- realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług,

- za odrębnie wyrażoną zgodą

- w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Ci drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących naszych towarów lub usług, w tym w formie Newslettera.

3.3. Możliwi odbiorcy Twoich danych osobowych (prócz naszych pracowników oraz podmiotów uprawnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) to: - wybrani przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki, - wybrane podmioty obsługujące płatności elektroniczne w naszym sklepie, - firmy świadczące usługi IT, telekomunikacyjne, księgowe, rozliczeniowe, kadrowe, prawne, marketingowe działający wyłącznie na nasze pisemne polecenie, na zasadach przez nas określonych.

3.4. Twoje dane osobowe przekazujemy tylko podmiotom, które dają gwarancje właściwej ich ochrony.

3.5. Transfery danych w obrębie Unii Europejskiej korzystają z zasady swobodnego przepływu danych. Zgodnie z nieprzekazywanie danych z Polski do innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jest traktowane tak samo, jakby miało miejsce na terenie Polski.

3.6. W niektórych przypadkach Twoje dane będą przekazywane również podmiotom spoza obszaru EOG. Dokonujemy tego wyłącznie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. na podstawie:

a. decyzji Komisji Europejskiej potwierdzającej, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony, np. na podstawie porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji ws. programu można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

Takimi podmiotami są: Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. oraz inne podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują lub są kontrolowane przez Google LLC. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez te podmioty można znaleźć pod adresem: https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html

b. umowy z zastosowaniem standardowych klauzul umownych, zatwierdzonych również przez Komisję Europejską.Takim podmiotem jest firma z siedzibą w Turcji, rozsyłająca nasze newslettery osobom, które wyraziły na to zgodę. Wzór klauzuli dostępny jest pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087

4. Sposoby zbierania danych osobowych

4.1. Gdy odwiedzasz naszą stronę, w sposób automatyczny zbieramy dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, a w szczególności: - adres IP, - rodzaj systemu operacyjnego, - rodzaj/typ przeglądarki.

4.2. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie, w inny sposób, np. za pomocą formularza zamówienia, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu do Newslettera.

5. Zbieranie danych osobowych w sposób automatyczny, w tym w formie profilowania

5.1. Pliki Cookies

5.1.1. Przy okazji odwiedzin naszego sklepu, w sposób automatyczny, za pomocą tzw. plików cookies (ciasteczek) zbieramy niektóre dane osobowe. Służą one do tego, aby wizyta na naszej stronie internetowej była dla Ciebie bardziej przyjazna, efektywniejsza i bezpieczniejsza oraz aby przyspieszyć poruszanie się po naszym sklepie. Cookies to niewielki plik tekstowy, który jest umieszczany na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas cookies (tzw. cookies sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania, czyli po zamknięciu przeglądarki. Inne cookie pozostają na urządzeniu końcowym oraz umożliwiają nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznawanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszych stronach (tzw. cookies stałe).

5.1.2. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach: - umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej; - rozpoznanie Ciebie podczas kolejnej wizyty w naszym sklepie, aby zachować Twoje preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.); - ustawień języka; - lepszego dostosowania strony do Twoich potrzeb.

5.1.3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem funkcji koszyka na naszej stronie wymaga korzystania z plików cookie „sesyjnych" i „stałych". Ograniczenie stosowania tych plików może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym sklepie, i tak: - pliki „cookie sesyjne" - nie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym, w momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym możemy analizować informacje dotyczące zachowań osób na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację stron naszego sklepu i poprawę jego użyteczności; - pliki „cookie stałe" - przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej nie usuniesz ich automatycznie. Po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że używana przez Ciebie przeglądarka daje taką możliwość.

5.1.4. Jeżeli chcesz blokować ciasteczka, to rekomendujemy wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl. 


5.1.5. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb, tzw. profilowanie; Wyżej określone profilowanie wykorzystywane jest również w wiadomościach e-mail wysyłanych do Ciebie przez Administratora oraz automatycznych komunikatach wyświetlanych w przeglądarkach internetowych, tzw. wiadomości push.

5.2 Tracking Pixel

5.2.1. Technologia tracking pixel (albo web bug) spełnia podobne zadania jak cookies, jest jednak niewidoczna dla użytkownika. Stosujemy tracking pixel w ramach funkcji sklepowych dla pomiaru zachowania użytkownika na stronie oraz do sterowania ofertą w ramach remarketingu.

5.2.2. Takie dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na Twoim komputerze ani w bazie danych.

5.2.3. Aby zablokować stosowanie tracking pixel na naszych stronach, możesz zastosować takie narzędzia, jak np. webwasher, bugnosys lub AdBlock.

5.3. Usługa Criteo i RTB

5.3.1. Usługi Criteo i RTB stosują cookies, aby anonimowo rejestrować dane dotyczące zachowania w sieci i oferować kontekstową reklamę (bannery, e-maile) odpowiednio do Twoich zainteresowań. Jeśli nie chcesz, aby przesyłane mailem oferty były dopasowywane pod względem kontekstu masz możliwość wypisania się z retargetingu RTB na https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/# oraz Criteo na: https://www.criteo.com/pl/privacy/ .

5.4. Google Analytics

5.4.1. Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google.

5.4.2. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na naszych stronach na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających nasze strony, a także proponuje inne usługi związane z jej wykorzystaniem.

5.4.3. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google.

5.4.4. Google zapewnia, że Twój adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: www.google.com/analytics/terms/us lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

5.4.5. Możesz zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

5.5. Google AdWords

5.5.1 Na naszych stronach wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google AdWords.

5.5.2. Ilekroć użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 30 dniach wygasa.

5.5.3. Jeżeli nie chcesz korzystać z usługi śledzenia, możesz odmówić niezbędnego w tym celu zapisywania plików cookie – odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje także możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie takich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google.

5.5.4. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklamy dopasowanej do zainteresowań lub aby zrezygnować z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej, przejdź na stronę http://youronlinechoices.eu/.

Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tzw. profilowanie; Wyżej określone profilowanie wykorzystywane jest również w wiadomościach e-mail wysyłanych przez Cargotrade do Użytkowników oraz automatycznych komunikatach wyświetlanych w przeglądarkach internetowych, tzw. wiadomości push.

5.6. TrafficWatchdog

Korzystamy z aplikacji TrafficWatchDog oferowanej przez firmę Spark DigitUP sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w celu identyfikacji nadużyć typu ad fraud (GDPR art. 6 ust. 1 lit. f) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy orazhttps://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

5.7. Google reCAPTCHA v.3

Strona wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

6. Twoje prawa

6.1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo: - dostępu do danych, - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta w naszym sklepie następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.evolutionmedica.pl lub wysłanie e-maila na adres info@evolutionmedica.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu + 48 664 08 33 08 lub w zakresie przetwarzania danych w celach handlowych, poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości Newslettera lub w ustawieniach w koncie naszego sklepu.

6.3. Zmianę/uzupełnienia danych osobowych możesz dokonać samodzielnie logując się na swoje konto w naszym sklepie lub wysyłając prośbę na adres info@evolutionmedica.pl .

6.4. Każdą Twoją prośbę rozpoznanym indywidualnie, zgodnie z przepisami zawartymi w RODO.

6.5. Możesz również wnieść skargę związaną z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.6. Kontakt z osobą nadzorującą u nas przetwarzanie danych osobowych możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@evolutionmedica.pl .

7. Aktualizacja i zmiana

7.1. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym.

7.2. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.